Srdce a krvný tlak

SRDCE

Srdce, sval, motor, pumpa. Aj takto vieme nazvať fascinujúci orgán nášho tela, ktorý zabezpečuje nepretržitý tok života. Jeho základnou úlohou je distribuovať živiny a kyslík do každého kúta organizmu.  

Srdce dospelého človeka je približne rovnako veľké ako veľkosť uzatvorenej päste. Tento relatívne malý štvordutinový orgán, skladajúci sa z predsieni a komôr, dokáže zabezpečiť neustály obeh krvi. Z celého tela sa odkysličená krv dostane najprv do pravej predsiene a následne do pravej komory. Odtiaľ krv putuje pľúcnicou do pľúc, kde sa okysličí. Okysličená krv sa vracia naspäť do srdca, tentokrát do ľavej predsiene, potom do najmohutnejšej ľavej komory, odkiaľ sa okysličená krv dostane najväčšou tepnou, aortou, do celého tela. Takouto neustálou srdcovou prácou sa krv s kyslíkom a živinami dostáva ku každej bunke.  

Na to aby sa dostala krv do celého tela je potrebná sila. 

KRVNÝ TLAK

Je sila, ktorú vyvíja krv na steny ciev pri cirkulácii. Meria sa dvoma hodnotami: 

  1. Systolický tlak je hodnota tlaku v cievach v čase, keď srdce vypudí svoj obsah do ciev (kontrakcia). 
  2. Diastolický tlak je hodnota tlaku v cievach v čase relaxácie srdca, keď sa plní krvou. Je to tlak medzi dvomi kontrakciami. 

Optimálny krvný tlak je 120/80 mmHg (milimetre ortuťového stĺpca). Je dôležité, aby bola hodnota tlaku bola čo najbližšie tej optimálnej, bez výrazných výkyvov. 

HYPERTENZIA

Medzi najčastejšie ochorenia patrí vysoký krvný tlak – hypertenzia. Často sa mu zvykne hovoriť aj tichý zabijak. Je charakterizovaný hodnotou TK nad 140/90 mmHg. Výskyt hypertenzie sa zvyšuje s vekom, avšak vzhľadom na narastajúce percento nadváhy a obezity sa  hypertenzia častejšie vyskytuje aj v nižšom veku. Vývoj počtu sledovaných pacientov s hypertenziou na Slovensku je podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) nelichotivý a má značne stúpajúci trend. Najnovšie štatistiky hovoria, že na vysoký krvný tlak sa lieči 240 590 Slovákov. 

 Zdravý životný štýl zohráva v prevencii aj samotnej liečbe hypertenzie významnú úlohu. 

  1. STRAVA – nesoliť veľa, strava s nízkym obsahom tuku, ovocie, zelenina
  2. FYZICKÁ AKTIVITA- pravidelná rýchla chôdza môže pomôcť k zníženiu krvného tlaku. Je dokázané, že pravidelnou fyzickou aktivitou sa zbavuje stres, čo je dôležitým faktorom vysokého krvného tlaku. 
  3. ZNÍŽENIE HMOTNOSTI môže mať pozitívny vplyv na optimalizáciu krvného tlaku. 

Ak úprava životného štýlu nestačí alebo je krvný tlak výrazne zvýšený, je nutné nasadiť liečbu. Využívajú sa rôzne skupiny liekov, ktoré sa spoločne nazývajú antihypertenzíva. 

Pri liečbe hypertenzie je dôležité pravidelne sledovať krvný tlak, dodržiavať predpísanú liečbu a spolupracovať s lekárom. Starostlivosť o srdce neznamená len zdravú fyzickú kondíciu, ale aj mentálnu pohodu. Starajme sa o naše srdce vzorne. Je to investícia do zdravia a kvality nášho života. 

PharmDr. Ján Straka

JAVORKA a kol., 2006, Lekárska fyziológia 2. vyd., Martin, s.122, ISBN 80-8063-231-6

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy IX. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-459-9. 

Tlačová správa NCZ, 17.5.2023, Bratislava https://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/tlacove_spravy/2023/TS_NCZI_Vysoky_krvny_tlak_si_lieci_240590_Slovakov_17052023.pdf