Krvný tlak a jeho meranie

Ľudské srdce, motor, ktorý každú sekundu vysiela do celého tela živiny, aby fungovalo tak ako má. Nohy chodili, ruky pracovali, mozog rozmýšľal… Na to, aby sa živiny dostali do celého tela slúži tlak. Najväčší tlak (systolický) je v okamihu úderu srdca a najnižší (diastolický) počas relaxácie medzi dvoma údermi. Preto sa tlak krvi uvádza dvomi hodnotami.

Optimálny krvný tlak je 120/80 mmHg (systolický/diastolický). Dlhodobé výkyvy od týchto hodnôt sú nebezpečné. Vysoké hodnoty krvného tlaku nás ohrozujú opotrebovávaním ciev, ktoré vedú k ďalším komplikáciám. Nebezpečný je aj nízky tlak, ktorý môže zapríčiniť nedostatočné prekrvenie orgánov, z ktorých najcitlivejšie sú mozog a srdce.

V dnešnej dobe už existuje mnoho spoľahlivých prístrojov na meranie tlaku. A tak ako teplomer a váha aj tlakomer by mal byť súčasťou domácnosti, hlavne ak sa v rodine v minulosti či súčasnosti vyskytujú ochorenia srdcovocievneho systému. Jednotlivé typy tlakomerov majú rôzne výhody i nevýhody. Pri meraní je však vždy potrebné dodržať základné zásady.

ZÁSADY MERANIA TLAKU KRVI TLAKOMEROM:

 

Pred meraním krvného tlaku nepite kávu, alkohol, nefajčite. Stres hrá rovnako veľkú úlohu, preto odporúčame 5 minútové ničnerobenie. Práca v sede zvyšuje tlak priemerne o 5mmHg.

 

Tlak krvi by sa nemal merať so silným nutkaním na močenie a v miestnosti by nemala byť zima. Chlad a plný mechúr zvyšujú tlak krvi.

 

Merajte na obnaženom ramene. Manžetu na ruku neprikladajte cez šaty a zabráňte stlačeniu ramena odevom. Pred začatím merania sedí pacient na pohodlnej stoličke. Uvoľní svaly ramena, lakeť je podopretý na podložke v úrovni srdca. Tlak krvi sa doporučuje merať najmenej dva razy za sebou v intervale nie kratšom ako 3 minúty. Pri úplne prvom meraní sa doporučuje zmerať tlak na obidvoch ramenách. Neskôr sa doporučuje merať tlak krvi na tom ramene, kde bol nameraný vyšší tlak.

 

Počas merania nerozprávajte a nehýbte sa.

 

 

Meranie vykonávajte v rovnakú dennú dobu. Tlak počas dňa kolíše. Iba pravidelné merania vykonávané dlhodobo v rovnakom čase poskytujú zmysluplné hodnotenie krvného tlaku.

 

Odporúča sa namerané hodnoty zapisovať a sledovať ich dlhodobý trend. Nie je potrebné sa znepokojovať jednou neobvykle nižšou alebo vyššou nameranou hodnotou tlaku krvi.